Webshop   Dieren   Hond   CombiBreed FCI Rasgroep 09

H482 CombiBreed FCI Rasgroep 09

Achtergrond

Dit Combinatiepakket CombiBreed Rasgroep 09 is bestemd voor honden binnen de FCI Rasgroep 9, Gezelschapshonden. Dit pakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd. Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website. Het Combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:
H301 PAP-PRA1 2
H305 PAP-PRA1 1
H410 Cerebellaire Ataxie
H415 Glycogeenstapeling GSD Type I
H421 Heuplaxiteit 2
H439 Prekallikrein Deficientie
H441 Thrombocytopaenia
H454 Pyruvaatkinase Deficientie (PKDef) 2
H490 Gangliosidosis, GM2, type II
H496 Glaucoma (POAG)
H730 CMR2 (Canine Multifocal Retinopathy)
H811 Hyperuricemie (HUU)
H812 Neonatale Encephalopatie
H849 Primaire Lens Luxatie (PLL)
H913 Dry Eye Curly Coat Syndroom
H919 Heuplaxiteit 1

Het kan voorkomen dat één of twee testen uit het combinatiepakket geen resultaat geven. Doordat we het combinatiepakket tegen een zeer laag tarief aanbieden is het kostentechnisch niet mogelijk een marker te hertesten om alsnog een resultaat te krijgen.

Als een DNA test heel belangrijk voor u is, raden wij aan om de test los te bestellen via de webshop. Bij losse testen worden, indien nodig, altijd hertesten uitgevoerd zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.

Voor meer informatie, zie deFAQ Uitslag 'geen resultaat' bij Combinatiepakketten.

Test specifieke informatie

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een combinatiepakket aan te bieden. Regelmatig worden de combinatiepakketten herzien. Indien mogelijk worden (nieuwe) DNA-markers toegevoegd. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen.

In aansluiting op de genoemde strategie zijn CombiBreed pakketten samengesteld per Rasgroep en niet per individueel ras.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
• De toegepaste hoogwaardige technologie brengt logistieke efficiëntie binnen ons laboratorium. Hierdoor kunnen we de ontwikkelde CombiBreed Rasgroep pakketten voor een zeer acceptabele prijs aanbieden.
• De CombiBreed Rasgroep pakketten bevatten DNA-testen die aanwezig zijn in minimaal één ras binnen die rasgroep. Bij publicatie van een DNA-test door de wetenschap wordt aangegeven voor welk hondenras de genetische variatie gevalideerd is.
• Ervaring leert dat een genetische variatie in nauwverwante rassen voorkomt, hoewel dit slechts in één ras wetenschappelijk gepubliceerd is. Genetische variatie die beschreven en gevalideerd is voor een bepaald ras kan ook voorkomen in andere, meestal nauwverwante, rassen binnen een rasgroep. Het voorkomen van deze variatie in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren.
• Ons assortiment DNA-testen wordt een aantal keer per jaar herzien en uitgebreid. De nieuw beschikbare testen worden direct vermeld in onze webshop.
• Wij verzoeken u ons te melden wanneer het ras van uw hond niet vermeld staat bij het overzicht van rassen (via ons contactformulier)

Door uitvoering van het totale pakket DNA-testen kunnen bepaalde kenmerken of afwijkingen van een ras optimaal in beeld worden gebracht. Het uitvoeren van testen die niet specifiek voor een ras is, kan mogelijk waardevolle informatie genereren voor de toekomst. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever welk pakket testen uitgevoerd wordt.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Chinese Crested, Coton de Tulear, Franse Bulldog , Havanezer, Lhaso Apso, Maltezer, Markiesje, Miniature en Toy Poodle , Mopshond, Papillion, Phalene, Poedel, Shih Tzu, Tibetaanse Spaniel, Tibetaanse Terrier. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Behandeling

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

 
Hond

CombiBreed FCI Rasgroep 09

Code H482
€ 66,55 (incl. 21% BTW)
€ 55,00 (excl. BTW)
Aantal