Webshop   Dieren   Rund   Genomische Fokwaardeschatting VS Mannelijk dier

R303 Genomische Fokwaardeschatting VS Mannelijk dier

Achtergrond

In de moderne dierhouderij is het belang van fokwaardeschattingen voor kenmerken bekend onder de term Estimated Breeding Value (EBVs). De selectie van fokdieren met betere EBVs in groei, eieren, vlees, melk, wolproductie en andere gewenste kenmerken zoals duurzaamheid heeft een wereldwijde revolutie te weeg gebracht. EBVs worden berekend op basis van statistiek. In de laatste jaren is genetische data op basis van DNA-testen toegevoegd aan de statistische berekeningen. Fenotypische gegevens worden op deze manier gekoppeld aan erfelijke informatie, waardoor een statisch model ontstaat dat de fokwaarde van een dier berekend. Deze EBV wordt aangeduid als gEBV. VHLGenetics biedt nu de mogelijkheid aan om gEBVs te berekening door samenwerking met de Amerikaanse organisatie Council of Dairy Cattle Breeding (CDCB). Deze test is gericht op het vaststellen van de Amerikaanse fokwaarden, bekend onder GTPI

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 15 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

-

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Holstein. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Sperma, Haar. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

Behandeling

 
Rund

Genomische Fokwaardeschatting VS Mannelijk dier

Code R303
Niet verkrijgbaar via de webshop, neem s.v.p. contact met ons op voor de prijs
Vraag prijsinformatie