DNA testen aanvragen

Testen aanvragen op bestaand DNA materiaal via de webshop

Het is niet mogelijk om een test op bestaand DNA materiaal aan te vragen via onze webshop. Dit kan alleen via ons inzendformulier.

Op het inzendformulier vult u bij ‘VHL ID’ het nummer in dat staat vermeld op het eerder ontvangen certificaat. Voor ons is dan duidelijk dat het gaat om een test op bestaand materiaal.

Alleen de eigenaar van het DNA materiaal kan testen aanvragen op het bestaande materiaal.