DNA testen aanvragen

Testen aanvragen op bestaand DNA materiaal

Indien u eerder een test heeft laten uitvoeren bij VHL, is het vaak mogelijk om op het bestaande DNA materiaal extra testen uit te laten voeren. Dit is afhankelijk van het soort monstermateriaal dat u heeft aangeleverd en hoe lang dit geleden is.

Op het eerder ontvangen certificaat staat uw VHL ID vermeld. Hiermee kunt u door middel van het invullen van een inzendformulier een test aanvragen bij VHL op het bestaande monster. Op het inzendformulier vult u bij ‘VHL ID’ het nummer in dat staat vermeld op het certificaat. Voor ons is dan duidelijk dat het gaat om een test op bestaand materiaal. Let op: het is niet mogelijk om een test op reeds aanwezig materiaal aan te vragen via de webshop.

Alleen de eigenaar van het DNA materiaal kan testen aanvragen op het bestaande materiaal.