Informatie DNA testen

Bepaling afstamming/verwantschap met DNA-patroon

Verwantschapscontrole is gebaseerd op de vergelijking van erfelijke informatie van Nakomeling, Moeder en Vader. Het principe van afstammingscontrole is bruikbaar in meerdere soorten, inclusief zoogdieren, vogels, vissen en mensen. Monstermateriaal zoals bloed, haarwortels, swabs, sperma en diverse andere materialen kunnen gebruikt worden voor ouderschapscontrole. Van elk monster wordt een DNA-patroon in beeld gebracht. De erfelijke informatie van elk monster wordt opgeslagen in een database, en kan als een barcode weergegeven worden. Een barcode is uniek voor een individu. In afstammingscontrole wordt de erfelijke informatie in een individu vergeleken met mogelijke ouderdieren. Voor een correcte afstamming moet alle erfelijke informatie, aanwezig in een nakomeling, als combinatie aanwezig zijn in Moeder en Vader. In normale situaties heeft de test voor ouderschap een betrouwbaarheid van tenminste 99,5 procent.