Monsters afnemen

Kan ik op een eerder ingezonden monster een aanvullende test aanvragen?

Voor een aanvraag van aanvullend onderzoek op een eerder ingezonden monster verzoeken we u gebruik te maken van ons inzendformulier. Graag de reeds bekende gegevens van het monster invullen, aangeven dat dit een eerder ingezonden monster betreft en de gewenste test aankruisen. 

Indien het reeds eerder ingezonden monster bruikbaar is wordt de test door ons uitgevoerd. Indien dit niet het geval is ontvangt u een verzoek voor het opnieuw aanleveren van monstermateriaal.

De doorlooptijd van de test(en) aangevraagd op reeds aanwezig monstermateriaal zal 1 a 2 weken langer zijn dan de doorlooptijden vermeld in onze webshop.