Monsters insturen

Hoe stuur ik monstermateriaal in?

We verzoeken u vriendelijk voor het inzenden van monstermateriaal* gebruik te maken van ons inzendformulier. Deze kunt u per betreffende diersoort downloaden. Indien u meerdere testen op één dier aanvraagt, kunt u op één inzendformulier meerdere testen aankruisen. Het ingevulde inzendformulier kunt u samen met het monstermateriaal zenden naar:

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.
Postbus 408
6700 AK Wageningen

 

* Bloedmonsters voor karyotypering dienen afgeleverd te worden op ons bedrijfsadres:
   AgroBusinessPark 100, 6708 PW Wageningen.