Uitslagen

Vermelding monstername met getuige op een rapport.

Het is mogelijk om op het rapport te vermelden of een monstername in aanwezigheid van een getuige is uitgevoerd. Dit noemen we Verklaring Getuige Monstername. De  getuige, tijdens de monstername, verklaart dat de gegevens van het monster overeenstemmen met de gegevens die zijn genoteerd op inzendformulier met de Verklaring Getuige. De getuige kan een dierenarts zijn, maar ook een persoon aangewezen door een Rasvereniging of Stamboek. Op het rapport wordt dan vermeld dat de monstername van het betreffende dier met een verklaring getuige monstername is ingezonden. Een kopie van de Verklaring Getuige Monstername wordt met het betreffende rapport meegezonden. Gebruik hiervoor de speciale ‘Inzendformulieren met Verklaring Getuige Monstername’. We verzoeken u het volledig ingevulde ‘Inzendformulier met de Verklaring Getuige Monstername’ in te zenden met de betreffende monsters. Dit is mogelijk voor de diersoorten hond, kat en paard.