DNA-testen voor de Labrador Retriever.

01-07-2012

Vanaf 1 juli 2012 wordt door de Nederlandse Labrador Vereniging de uitslag van een DNA-test enkel geaccepteerd als de identiteit van de hond, voorafgaande aan de monstername, is vastgesteld door een dierenarts of een ander onafhankelijk persoon.

Wilt u een DNA-test voor een Labrador Retriever aanvragen bij ons laboratorium? We adviseren u contact op te nemen met José Reukers van de NLV (email: abc-info@nlv.nu, telefoon: 0516-522426).