Symposium “Een nieuwe manier van Honden Fokken”

04-02-2015
Op zaterdag 21 maart 2015 organiseert EduPet Educatie een symposium met als thema 'Een nieuwe manier van honden fokken' in het EduPet educatiecentrum in Veenendaal.

Voor de samenleving is de maat vol als het gaat over pathologische (ras)kenmerken en erfelijke ziektes bij rashonden. De wetgeving is per juli 2014 aangescherpt, de verantwoordelijkheid ligt meer dan ooit bij de fokkers en (!) hun verenigingen.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft het ambitieuze ‘Fair Fok’ meerjarenplan ontwikkeld. Problemen en oplossingen worden breed en intensief gedeeld met de kynologie. Ondanks alle inspanningen van de Raad om alle informatie te delen met de diverse doelgroepen, blijven er toch nog steeds heel veel vragen onbeantwoord. Hier en daar horen we kritische geluiden over het ‘Fair Fok’ plan. ‘Fair Fok’ biedt ruimte om bijgesteld te (kunnen) worden aan de hand van voortschrijdend inzicht. Het is dus van groot belang dat we informatie over dit thema regelmatig updaten!

Op 21 maart 2015 zullen de deelnemers onder voorzitterschap van de zeer ervaren (en kritische) geneticus Ir. Ed Gubbels worden bijgepraat over het thema en ruimschoots de kans krijgen om tijdens interactieve presentaties en extra discussietijd met alle docenten van gedachten te wisselen.

Geneticus Pieter Oliehoek zal spreken over noodzaak en mogelijkheid van verbetering van genetische variatie in kleine gesloten populaties. Wim van Haeringen, directeur van Van Haeringen Laboratories, zal ons bijpraten over preventieve screeningen op erfelijke gebreken. Advocaat Mr. Iaira Boissevain, expert op het gebied van dier en recht, zal ons nog eens uitleggen wat de juridische consequenties zullen (kunnen) zijn van de nieuwe regelgeving. Ingeborg de Wolf, directeur van de Raad van Beheer, zal ons vertellen over het toekomstig beleid, dat nodig is om de doelen te bereiken. Ir. Ed Gubbels zal, behalve het vervullen van zijn taken als dagvoorzitter, ook af en toe de rol innemen van de ‘fokker met veel vragen’ en vanuit zijn expertise extra imput leveren aan de kennisuitwisseling van de dag. Klik hier voor het dagprogramma.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.vetined.nl. U kunt zich voor deze dag aanmelden bij Pauline Westerhuis via info@edupet.nl of 06 23 52 97 98.