Leukoencephalomyelopathy hond uit assortiment

07-04-2015
De DNA-test H417 Leukoencephalomyelopathy voor hond wordt sinds februari 2015 niet meer door ons aangeboden.

Vorig jaar zijn een aantal Australian Sheperds getest als lijder voor deze aandoening, terwijl deze dieren kerngezond bleken te zijn. Een daadwerkelijk lijder van deze aandoening zou niet ouder zijn geworden dan een aantal weken. Aansluitend zijn op ons verzoek een aantal vrouwelijke dieren van de betreffende foklijn getest (vrouwelijke dieren omdat het een mitochondriale mutatie betreft; mitochondriaal DNA erft door van moeder op nakomeling). Deze gezonde vrouwelijke dieren bleken tevens lijder van de test. En bij het uitvoeren van de test op een border collie bleek deze lijder te zijn, terwijl de border collie zelf niets mankeert.

We hebben naar aanleiding van deze resultaten contact opgenomen met de betreffende auteur van de wetenschappelijke publicatie. Op basis van meerdere onregelmatigheden heeft de auteur moeten concluderen dat er nog een andere mutatie moet zijn die aan het ziektebeeld ten grondslag ligt. Deze andere mutatie is op dit moment nog niet bekend. De DNA-test is direct door ons uit het assortiment gehaald.

Voor vragen, neem contact met ons op via het contactformulier of per email