Doorsturen gepatenteerde testen

06-05-2015
Recent is de test degeneratieve myelopathie noodgedwongen uit onze combinatiepakketten verwijderd. Daarnaast is de prijs van € 39,50 verhoogd naar € 79,50. De reden hiervoor is een patentaanvraag voor deze test door een ander laboratorium. Hierdoor mogen wij deze test niet meer zelf uitvoeren en moeten we de monsters doorsturen naar de patenthouder.

Veel van onze klanten zijn hier, om begrijpelijke reden, niet blij mee. Ook wij vinden dat het patenteren van testen, waarvan het onderzoek veelal is betaald met publiek geld, en het weigeren om licenties te verlenen niet in het voordeel is van onze klanten. Het gaat immers wel om het beschikbaar stellen van testen die direct van invloed zijn op de gezondheid van uw hond!

We willen onze klanten graag een alternatief bieden. Daarom hebben we ons testenassortiment uitgebreid met de mogelijkheid alle gepatenteerde testen door te sturen naar een partnerlaboratorium. Dit partnerlaboratorium valt buiten het gepatenteerde gebied. Hierdoor hoeven geen patentkosten betaald te worden en valt de totaalprijs veel lager uit.

De testen die door het partnerlaboratorium worden uitgevoerd zijn technisch identiek aan de testen die door de patenthouder worden uitgevoerd. De uitslagen van de testen zijn om die reden niet minder betrouwbaar of anders qua interpretatie dan de testen van de patenthouder.

Naast het aanvragen van de gepatenteerde testen bij het partnerlaboratorium, blijven wij onze klanten ook de mogelijkheid bieden om de test aan te vragen via de patenthouder. Dit doen wij, omdat sommige rasverenigingen eisen dat een test bij een bepaald laboratorium wordt uitgevoerd.

Wij hopen dat we met deze stap het aanvragen van gepatenteerde DNA-testen weer bereikbaar kunnen maken voor een grotere groep klanten. Wij zullen onze klanten blijvend op de hoogte stellen omtrent de ontwikkelingen op dit gebied.