VHL is geaccrediteerd voor Vleessoort Identificatie

27-05-2015

Onze vleessoort identificatie testen zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025. Daarmee is onze scope uitgebreid met de volgende twee verrichtingen:

Materiaal
• Vleesproducten, voedsel waarin vlees verwerkt is.
• Heparine en eiwithydrolysaat

Verrichting/onderzoeks methode
Identificatie diersoorten paard, rund, varken, kip, kalkoen, schaap en geit; op basis van Real time PCR.

VHL is voor diverse testen geaccrediteerd volgens ISO17025:2008. Meer informatie hierover staat vermeld op onze website onder Kwaliteitseisen DNA testen.