Uitbreiding scope ISO 17025 accreditatie

09-09-2016

De scope van Dr. van Haeringen Laboratorium (VHL) te Wageningen is recent uitgebreid. De verrichting Bovine Virusdiarree  (BVD) is uitgebreid met de matrix tankmelk. Deze verrichting was reeds geaccrediteerd voor de matrix serum. Door deze uitbreiding is VHL in staat de BVD test voor serum en tankmelk onder accreditatie (ISO 17025) uit te voeren.

VHL is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 en deze accreditatie is geldig voor diverse DNA-testen. De volledige scope van geaccrediteerde testen is te vinden op www.rva.nl, het certificaat is geregistreerd onder nummer L472.