ICAR accreditaties VHL en VHP

09-01-2017

Het ’International Committee for Animal Recording’ (ICAR) heeft recent de accreditatie "SNP gebaseerde afstammingscontrole" bij runderen voor Dr. van Haeringen Laboratorium (VHL) vernieuwd. Dr. van Haeringen Polygen (VHP) heeft de accreditatie  voor “STR gebaseerde afstammingscontrole” vernieuwd. Beide accreditaties zijn geldig tot en met december 2018.

VHL, VHP  en Certagen zijn geaccrediteerd door ICAR voor afstammingscontrole bij runderen. Deze accreditaties bewaken de strenge kwaliteitsnormenen, welke vee organisaties en veefokkers nodig hebben voor verkrijgen van het hoogste niveau van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Foutloze afstammingscontrole is van essentieel belang bij de berekening van de genetische indexen en voor (inter)nationale genetische evaluaties.

Meer informatie over deze accreditaties: http://www.icar.org/index.php/certifications/certification-and-accreditation-of-dna-genetic-laboratories/accredited-laboratories-for-parentage-testing-in-cattle/