Rapport met verklaring getuige monstername

23-10-2013
Vanaf heden bieden we de mogelijkheid om op een rapport te vermelden of een monstername met een getuige is uitgevoerd. Dit noemen we Verklaring Getuige Monstername. De getuige, tijdens de monstername, verklaart dat de gegevens van het monster overeenstemmen met de gegevens genoteerd op inzendformulier met de Verklaring Getuige. We verzoeken u het volledig ingevulde ‘Inzendformulier met de Verklaring Getuige Monstername’ in te zenden met de betreffende monsters. Dit is mogelijk voor de diersoorten hond, kat en paard.

Deze inzendformulieren vindt u hier.