Webshop   Dieren   Paard   Profiel vastleggen Paard

P205 Profiel vastleggen Paard

Achtergrond

Ouderschapsverificatie is gebaseerd op de vergelijking van erfelijke informatie van nakomeling, moeder en vader. Het principe van ouderschapsverificatie is van toepassing in meerdere zoogdieren, vogels, vissen en mensen. Monstermateriaal zoals haarwortels, swabs, sperma en diverse andere materialen kunnen gebruikt worden voor ouderschapsverificatie. Van elk monster wordt een DNA-patroon in beeld gebracht. De erfelijke informatie van elk monster wordt opgeslagen in een database, en kan als een barcode weergegeven worden. Deze genetische barcode is uniek voor een individu. Bij ouderschapsverificatie wordt de erfelijke informatie van een individu vergeleken met de opgegeven mogelijke ouderdieren. Voor een correcte ouderschapsverificatie moet alle erfelijke informatie, aanwezig in een nakomeling, als combinatie aanwezig zijn in moeder en vader. In normale situaties heeft de test voor ouderschap een betrouwbaarheid van tenminste 99,5 procent.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Ouderschapsverificatie kan met behulp van DNA op elk moment vastgesteld worden, ook direct na de geboorte. Een DNA-profiel verandert niet tijdens het leven. Voor ouderschapsverificatie en/of identiteitscontrole op basis van DNA kan in principe elk materiaal gebruikt worden dat een celkern bevat.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 15 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

-

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Het resultaat van een ouderschapsverificatie of identiteitscontrole beperkt zich tot een antwoord op de vraagstelling of het ingezonden dier een nakomeling kan zijn van de opgegeven ouders. In normale gevallen wordt een uitspraak gedaan op een groot aantal DNA-markers, waardoor een betrouwbaarheid van meer dan 99 procent behaald wordt wanneer beide ouders aanwezig zijn. Betrouwbaarheden verminderen bijvoorbeeld bij de afwezigheid van een ouder en reconstructies van ouderdieren. Hiernaast wordt de kwaliteit van een resultaat beïnvloed door de genetische variatie in de populatie.

Vererving

Bij ouderschapsverificatie worden DNA-markers in beeld gebracht, waarbij een DNA-marker twee allelen heeft. Het ene allel is afkomstig van de vader, terwijl het andere allel afkomstig is van de moeder. Door voldoende allelen te visualiseren kan worden vastgesteld of in een nakomeling DNA-varianten (allelen) aanwezig zijn die niet bij de opgegeven ouders aangetroffen worden. Wanneer alle DNA-varianten bij een nakomeling aanwezig zijn, kan op basis van statistiek de betrouwbaarheid van een onderzoek bepaald worden.

Ernst van de aandoening

Afstammings- en/of identiteitscontrole is geen ziekte.

 
Paard

Profiel vastleggen Paard

Code P205
€ 45,38 (incl. 21% BTW)
€ 37,50 (excl. BTW)
Aantal