Webshop   Dieren   Hond   Heuplaxiteit 2

H421 Heuplaxiteit 2

Achtergrond

Laxiteit van de heupen is een frequent voorkomende aandoening van de heup bij de hond. Dit is een multifactoriële aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren.

De aandoening heupdysplasie heeft twee hoofdkenmerken:
• Laxiteit: dit kan gedefinieerd worden als 'een abnormale vrijheid van beweging van de heupkop om uit de heupkom te komen'. De heup is dus minder stabiel vergeleken met gezonde dieren.
• Ossificatie- of verbeningsstoornissen: bij pups die later heupdysplasie ontwikkelen, blijkt de normale verbening vertraagd te zijn.

Deze twee startpunten leiden tot de ontwikkeling van artrose op langere termijn. De ergst aangetaste dieren kunnen reeds op een leeftijd van een paar maanden symptomen vertonen. Andere dieren ontwikkelen pas klinische klachten op latere leeftijd.

Deze marker vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op de laxiteit van de heup.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De ziekte ontstaat op verschillende leeftijd en, waarbij niet bij voorbaat in te schatten is op welke leeftijd de eerste symptomen waargenomen kunnen worden. Verschillen kunnen ook optreden binnen nestgenoten, en tussen rassen.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze afwijking bevindt zich in de heup.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Swab, Weefsel, Sperma. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

De ziekte is van multifactoriële oorsprong, wat betekent dat de symptomen een combinatie zijn van genetische factoren als van het milieu. Deze marker is onderdeel van een panel van genetische factoren die heup laxiteit beïnvloeden (dwz abnormale vrijheid van beweging van het been in de heup). Deze abnormale beweging kan gecompenseerd worden door de spieren in deze specifieke regio, waardoor het defect soms onopgemerkt blijft hoewel de dieren een potentieel risico ontwikkelen voor heup laxiteit. Heup laxiteit is niet hetzelfde als heupdysplasie (DH). HD zou het gevolg zijn van een genegeerde bestaande heup laxiteit op lange termijn.
Voor elke genetische factor van een multifactoriële ziekte is het wenselijk dat de genetische variant wordt aangeduid als gunstig (N) of ongunstig (HL).
N/N: het dier heeft twee exemplaren van het gunstige allel en geen verhoogd risico voor hip laksheid. Bij het fokken, ontvangt geen van de nakomelingen het ongunstige allel.
N/HL: Het dier heeft een kopie van het gunstige allel en een kopie van de ongunstige allel. Het dier heeft een verhoogd risico voor hip laksheid. Bij het fokken, ontvangt 50% van het nageslacht het ongunstige allel.
HL/HL: Het dier heeft twee exemplaren van de ongunstige allel. Het dier heeft een verhoogd risico voor hip laksheid. Bij het fokken ontvangen alle nakomelingen het ongunstige allel.

Vererving

Dit is een multifactoriële aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren.
Deze marker vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op de laxiteit van de heup.

Ernst van de aandoening

-

 
Hond

Heuplaxiteit 2

Code H421
€ 47,80 (incl. 21% BTW)
€ 39,50 (excl. BTW)
Aantal