Webshop   Dieren   Kat   Vachtkleur Dominant Wit & Witte aftekeningen

K303 Vachtkleur Dominant Wit & Witte aftekeningen

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariaties worden beïnvloed door vele erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waarin de productie en distributie van pigmenten resulteert in vele vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier alleen worden bepaald met behulp van DNA-testen.

De vachtkleur Dominant Wit en witte aftekeningen/vlekkenworden gecontroleerd door het KIT-gen. Dominant Wit wordt ook wel het W-locus genoemd en witte aftekeningen het S-locus. Het gen (of genen) dat het patroon van witte aftekeningen/vlekken controleert is nog niet bekend. Tevens zijn niet alle witte aftekeningen/vlekken het resultaat van het KIT-gen omdat er in andere genen ook mutaties voor kunnen komen die resulteren in depigmentatie.

Het KIT-gen heeft drie varianten (allelen). Het DW allel is dominant over de allelen Ws en N; allel Ws is dominant over allel N. Het dominante allel DW resulteert in een witte vachtkleur, het AllelWs in witte aftekeningen/vlekken en allel Nheeft geen effect op de vachtkleur.

Dominant Wit is verschillend van Albinisme (C-locus), het resultaat van een mutatie in het TYR (tyrosinase) gen dat geen slechthorendheid tot gevolg heeft. Een of twee kopieën van het DW allel resulteren in witte katten met verschillende degradaties van slechthorendheid.

Test specifieke informatie

Sinds 2015 zijn twee merken ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd . Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 20 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur is gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben.

Ernst van de aandoening

Kleurvererving en vachtvererving is geen ziekte.

 
Kat

Vachtkleur Dominant Wit & Witte aftekeningen

Code K303
€ 47,80 (incl. 21% BTW)
€ 39,50 (excl. BTW)
Aantal