Webshop   Dieren   Hond   Maculaire dystrofie van het hoornvlies

H317 Maculaire dystrofie van het hoornvlies

Achtergrond

Maculaire dystrofie van het hoornvlies (MCD) is een zeldzame erfelijke ziekte die voorkomt bij Labrador Retrievers. Als gevolg van accumulatie van glycosaminoglycanen worden bij aangetaste dieren progressieve vertroebelingen van het hoornvlies vastgesteld. Een studie uitgevoerd met honden van dit ras heeft een oorzakelijke mutatie vastgesteld in het carbohydraat sulfotransferase-6 gen (CHST6). De ziekte wordt overgeërfd als een recessieve aandoening en kan leiden tot een visuele handicap bij aangetaste honden.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De ziekte ontstaat op verschillende leeftijd en, waarbij niet bij voorbaat in te schatten is op welke leeftijd de eerste symptomen waargenomen kunnen worden. Verschillen kunnen ook optreden binnen nestgenoten, en tussen rassen.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte is aanwezig in het hele lichaam, maar veroorzaakt met name een effect aan de grote organen zoals maag, darmen, lever en / of nieren. In een aantal gevallen tast de ziekte maar een enkel orgaan aan.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Labrador Retriever. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

 
Hond

Maculaire dystrofie van het hoornvlies

Code H317
€ 47,80 (incl. 21% BTW)
€ 39,50 (excl. BTW)
Aantal