Webshop   Dieren   Varken   Karyotypering

V580 Karyotypering

Achtergrond

In dieren worden karyotypes bepaald om chromosomale afwijkingen in beeld te brengen. Deze afwijkingen verlagen de vruchtbaarheid van dieren. Een translocatie komt bij circa 1 procent van alle dieren voor.

Test specifieke informatie

Specifieke instructies voor inzending van monsters zijn van toepassing. Wij verzoeken u, voor inzending van monsters voor karyotypering contact op te nemen met VHL.

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 35 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

De chromosomale variatie is aanwezig in het hele lichaam.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Natrium-Heparine bloed. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Het resultaat van een karyotypering geeft aan, of in een dier detecteerbare chromosomale afwijkingen aanwezig zijn.

Vererving

Chromosomale afwijkingen kunnen doorgegeven worden aan nakomelingen.

Ernst van de aandoening

-

 
Varken

Karyotypering

Code V580
€ 171,94 (incl. 21% BTW)
€ 142,10 (excl. BTW)
Aantal