Webshop   Dieren   Paard   Vachtkleur Brindle (BR1)

P316 Vachtkleur Brindle (BR1)

Achtergrond

Tot nu toe is de term "brindle" bij paarden gebruikt voor soortgelijke fenotypen in verschillende rassen. Een recente studie, uitgevoerd met nakomelingen van een Quarter Horse merrie, zorgt voor de eerste kwalitatieve karakterisering van een bepaald brindle fenotype, namelijk "brindle 1" (BR1), samen met de meest waarschijnlijke oorzakelijke mutatie. Het werd geïdentificeerd in het MBTPS2gen en werd overgeërfd als een monogene X-chromosomaal semi-dominante eigenschap. Het typische BR1 fenotype met onregelmatige vertikale strepen langs de nek, rug, achterpoten en bovenpoten is enkel aanwezig bij heterozygote merries. Merries die homozygoot zijn voor de mutatie en hengsten die een gemuteerd X-chromosoom hebben vertonen geen strepen. Hun belangrijkste kenmerken zijn dunne manen en staart.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd . Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 30 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte is aanwezig in het hele lichaam, maar veroorzaakt met name een effect aan de grote organen zoals maag, darmen, lever en / of nieren. In een aantal gevallen tast de ziekte maar een enkel orgaan aan.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: American Quarter, American Paint . Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Weefsel, Haar. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

De volgende uitslagen zijn mogelijk voor een vrouwelijk dier: De vererving vindt plaats conform recessieve of dominante patronen.

De volgende uitslagen zijn mogelijk voor een mannelijk dier:
- Een mannelijk dier heeft het geslachtschromosoom Y en heeft een gezond allel. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking niet doorgeven aan de volgende generatie.
- Een mannelijk dier heeft het geslachtschromosoom Y en heeft een defect allel. Hoewel dit dier slechts een defect allel heeft, zal de afwijking zichtbaar zijn.
Wanneer een ziekte niet dodelijk verloopt, zullen alle mannelijke nakomelingen het Y-chrososoom krijgen, terwijl alle vrouwelijke nakomelingen in ieder geval een defect allel krijgen.

Vererving

De ziekte vererft op een X-chromosomale (X-gebonden) manier. Dit betekent, dat vrouwelijke dieren vrij kunnen zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Mannelijke dieren dragen maar 1 kopie van het X-chromosoom, waardoor mannelijke dragers ook ziek zullen worden.

Vrouwelijke dragers kunnen de afwijking verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf ziek worden. Hierdoor is met name het aantonen van deze dragers van groot belang om ziekte te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

 
Paard

Vachtkleur Brindle (BR1)

Code P316
Niet verkrijgbaar via de webshop, neem s.v.p. contact met ons op voor de prijs
Vraag prijsinformatie