Webshop   Dieren   Rund   Dikbil-factor

R350 Dikbil-factor

Achtergrond

Een abnormale toename van spierweefsel is bij Musculaire Hypertrofie volledig veroorzaakt door een toename van het volume van spiercellen (in tegenstelling tot Musculaire Hyperplasie, waardoor toename van spiervolume veroorzaakt wordt door een toename in het aantal spiercellen). Het verschijnsel van Dubbele Bespiering zorgt voor een toename van spiervolume met circa 20 procent, resulterend in een hogere vleesopbrengst, en een toename van mager vlees. De afwijking wordt aangeduid met het symbool mh.De mutatie mh komt in hoge frequenties voor in Piedmontese en Belgisch Blauwe Runderen. Echter, een vergelijkbaar verschijnsel is ook in andere rassen beschreven. Naast de duidelijke voordelen komt echter 1 groot nadeel voor, namelijk een verhoogd aantal moeilijke bevallingen inclusief een groot aantal keizersnedes.In een steekproef van runderen met Dubbele Bespiering van 10 Europese rassen bleek, dat tenminste zeven verschillende varianten (allelen) in het Myostatine-gen voorkomen. Het mag duidelijk zijn dat de diagnostiek rond Dubbele Bespiering zeer complex is.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

U kunt het resultaat normaal gesproken binnen 20 werkdagen verwachten. Deze doorlooptijd geldt vanaf het moment dat wij zowel het monster als het volledig ingevuld- en ondertekend inzendformulier ontvangen hebben.

Locatie van ziekte of kenmerk

De genetische factor heeft met name invloed op de bespiering. Afhankelijk van de genetische variatie zal een toename van de hoeveelheid en kwaliteit van de spieren optreden.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Piedmontese, Belgisch Blauw. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Een dier is vrij en heeft twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de afwijking niet doorgeven aan de volgende generatie.

Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

Genetische kenmerken zijn geen ziekte.

 
Rund

Dikbil-factor

Code R350
€ 66,55 (incl. 21% BTW)
€ 55,00 (excl. BTW)
Aantal