R300 Kween

Achtergrond

In runderen komen veel tweelingen voor. Tijdens de dracht van een koe, komt in circa 90 procent van de tweelingen de situatie voor, dat bloedbanen van beide tweelingen met elkaar in contact zijn. Dit veroorzaakt in stier-vaars tweelingen een situatie, dat in de vaars mannelijke bloedcellen voorkomen. Dit resulteert in een verminderde vruchtbaarheid van de vrouwelijke kalveren die als Kween getest worden. Onderzoek in Polen wijst uit, dat stierkalveren in deze gevallen eveneens verminderd vruchtbaar zijn. Een DNA-test toont aan, of een vrouwelijk dier mannelijke cellen in haar bloed heeft.
Een DNA-test toont aan, of een vrouwelijk dier mannelijke cellen in haar bloed heeft.

Test specifieke informatie

De test voor kee/kween is gebaseerd op de aanwezigheid van mannelijk DNA in bloed van een vrouwelijk dier. Deze analyse is gebaseerd op een visuele beoordeling waarbij de kans bestaat dat een zeer kleine hoeveelheid mannelijk DNA niet waargenomen kan worden.

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

De chromosomale variatie is aanwezig in het hele lichaam.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

De volgende uitslagen zijn mogelijk:
GEEN KWEEN: Mannelijk DNA is niet waargenomen.
KWEEN: Mannelijk DNA is waargenomen.

Vererving

Kwee wordt niet doorgegeven aan de nakomelingen.

Ernst van de aandoening

-

Code R300

Kween

€ 53,58 (excl. BTW)