R303 Genomische Fokwaarde VS (gEBV, Man)

Achtergrond

In de moderne dierhouderij is het belang van fokwaardeschattingen voor kenmerken bekend onder de term Estimated Breeding Value (EBVs). De selectie van fokdieren met betere EBVs in groei, eieren, vlees, melk, wolproductie en andere gewenste kenmerken zoals duurzaamheid heeft een wereldwijde revolutie te weeg gebracht. EBVs worden berekend op basis van statistiek. In de laatste jaren is genetische data op basis van DNA-testen toegevoegd aan de statistische berekeningen. Fenotypische gegevens worden op deze manier gekoppeld aan erfelijke informatie, waardoor een statisch model ontstaat dat de fokwaarde van een dier berekend. Deze EBV wordt aangeduid als gEBV. VHLGenetics biedt nu de mogelijkheid aan om gEBVs te berekening door samenwerking met de Amerikaanse organisatie Council of Dairy Cattle Breeding (CDCB). Deze test is gericht op het vaststellen van de Amerikaanse fokwaarden, bekend onder GTPI

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

-

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Holstein-Friesian. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Sperma, Haar. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

Ernst van de aandoening

-

Code R303

Genomische Fokwaarde VS (gEBV, Man)

Neem s.v.p. contact met ons op voor de prijs
Aanvraag prijsinformatie