R310 Robertsonian translokatie / Karyotypering

Achtergrond

In dieren worden karyotypes bepaald om chromosomale afwijkingen in beeld te brengen. Deze afwijkingen verlagen de vruchtbaarheid van dieren. Een translocatie komt bij circa 1 procent van alle dieren voor. In runderen wordt bij de test voor de Robertsoniaanse Translocatie 1/29 specifiek gezocht. Hierbij wordt gezocht naar de versmelting van twee chromosomen (nummer 1 en nummer 29) tot één geheel.

Test specifieke informatie

Specifieke instructies voor inzending van monsters zijn van toepassing. Wij verzoeken u, voor inzending van monsters voor karyotypering contact op te nemen met VHL.

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

De chromosomale variatie is aanwezig in het hele lichaam.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Lithium-Heparine bloed, Natrium-Heparine bloed. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Het resultaat van een karyotypering geeft aan, of in een dier detecteerbare chromosomale afwijkingen aanwezig zijn.

Vererving

Chromosomale afwijkingen kunnen doorgegeven worden aan nakomelingen.

Ernst van de aandoening

-

Code R310

Robertsonian translokatie / Karyotypering

€ 100,73 (excl. BTW)