R315 Genomische Fokwaarde Zwitserland

Achtergrond

In de moderne dierhouderij is het belang van fokwaardeschattingen voor kenmerken bekend onder de term Estimated Breeding Value (EBVs). De selectie van fokdieren met betere EBVs in groei, eieren, vlees, melk, wolproductie en andere gewenste kenmerken zoals duurzaamheid heeft een wereldwijde revolutie te weeg gebracht. Over het algemeen worden EBVs berekend op basis van statistiek zoals 'best linear unbiased prediction (BLUP).

in de afgelopen jaren zijn genetische gegevens op basis van DNA toegevoegd aan de EBV-berekeningen. Fenotypische gegevens worden op deze manier gekoppeld aan erfelijke informatie, waardoor een statisch model ontstaat dat de fokwaarde van een dier berekend. Deze zogenaamde genomische EBVs worden aangeduid als genomische EBVs of gEBVs.

VHLGenetics is nu in staat de statistische berekeningen die nodig zijn voor Zwitserse gEBVs aan te bieden via haar partner, de Zwitserse organisatie Qualitas. Deze test is gericht op het vaststellen van de Zwitserse fokwaarden. VHLGenetics is alleen in staat om de DNA-resultaten te uploaden, VHLGenetics kan echter de aanvraag (nomination) van dieren niet verzorgen.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Holstein-Friesian. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Weefsel, Haar. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

Ernst van de aandoening

-

Code R315

Genomische Fokwaarde Zwitserland

Neem s.v.p. contact met ons op voor de prijs
Aanvraag prijsinformatie