R446 Hoornloosheid

Achtergrond

Sinds 2009 is de zogenaamde HornPolled-test op basis van een Amerikaanse test beschikbaar geweest in Europa. In 2012 is door Europese wetenschappers de achtergrond van hoornloosheid verder uitgewerkt. Hierdoor is de erfelijke test voor Hoornloosheid vrijwel volledig afgerond. In de literatuur zijn twee mutaties beschreven die de Hoornloosheid bepalen. Hierdoor werkt de test voor Hoornloosheid in de meeste rassen.

De twee varianten hebben de volgende aanduiding:
- Hoornloosheid Pc, dit is een variant van Keltische (Celtic) origine.
- Hoornloosheid Pf, dit is een variant van FriesHollandse origine.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Dit erfelijke kenmerk is gekoppeld aan de aanwezigheid van hoorns bij een rund.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij gehoornd zijn. Dit dier kan de hoornloosheid niet doorgeven aan de volgende generatie.

Een dier kan drager zijn en heeft in dat geval een gehoornd allel en een hoornloos allel. Het dier zal het hoornloze allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers zullen zelf ook hoornloos zijn.

Een dier kan homozygoot hoornloos zijn en heeft dus twee hoornloze allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij aan alle nakomelingen het hoornloze allel doorgeven. Het dier zal zelf ook hoornloos zijn.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben.

Ernst van de aandoening

Genetische kenmerken zijn geen ziekte.

Code R446

Hoornloosheid

€ 59,81 (excl. BTW)