S306 Scrapie gevoeligheid Geit

Achtergrond

Overdraagbare spongiforme encephalopatien (TSEs) zijn ziekten die zich langzaam ontwikkelen, waarbij de zenuwen in de hersenen afsterven. In aanvulling op de neurodegeneratie van zenuwcellen worden ze eveneens gekarakteriseerd door het opbouwen van prionen in de hersenen. De ontwikkeling van scrapie in schapen is nauw verbonden met variatie in het gastheer eiwit (PRNP). In geiten zijn diverse studies beschreven waarbij eiwitten in de geit gekoppeld zijn aan het PRNP geiten-gen en scrapie gevoeligheid. Echter, volledige bescherming tegen scrapie infecties is niet aangetoond bij geiten.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte is aanwezig in het hele lichaam, maar veroorzaakt met name een effect aan de grote organen zoals maag, darmen, lever en / of nieren. In een aantal gevallen tast de ziekte maar een enkel orgaan aan.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

De test voor scrapie is gebaseerd op een aantal erfelijke kenmerken in één eiwit. Deze erfelijke kenmerken vererven gezamenlijk.

Ernst van de aandoening

-

Code S306

Scrapie gevoeligheid Geit

€ 43,44 (excl. BTW)