S905 Scrapie gevoeligheid Schaap

Achtergrond

Scrapie komt van nature voor in schapen door een complexe interactie tussen erfelijke kenmerken en de omgeving. Van een aantal erfelijke varianten in het PrP-gen is bekend dat zij de gevoeligheid voor Scrapie beïnvloeden. Dit betreffen het V136 allel (gevoelig) en het R171 allel (resistent). In de routinetest worden de varianten op de aminozuurposities 136, 154 en 171 getypeerd.

Test specifieke informatie


SCRAPIE TABEL RESULTATEN

Codon combinaties

    

Risico


ARR/ARR Resistent
ARR/AHQ Resistent
ARR/ARQ Laag risico
ARR/ARH Laag risico
AHQ/AHQ Laag risico
ARQ/AHQ Laag risico
AHQ/ARH Laag risico
ARH/ARH Laag risico
ARQ/ARH Laag risico
ARR/VRQ Laag risico
AHQ/VRQ Laag risico
ARQ/ARQ Hoog risico
ARQ/VRQ Zeer hoog risico
ARH/VRQ Zeer hoog risico
VRQ/VRQ Zeer hoog risico

Bron:
Baylis, M. et al., (2004). Risk of scrapie in British sheep of different prion protein genotype. Journal of General Virology, 85(9), 2735-2740.
European Commission: The policy of breeding and genotyping of sheep, i.e. the issue of whether sheep should be bred to be resistant to scrapie.

Leeftijd

De ziekte ontstaat op verschillende leeftijden, waarbij niet bij voorbaat in te schatten is op welke leeftijd de eerste symptomen waargenomen kunnen worden. Verschillen kunnen ook optreden binnen nestgenoten, en tussen rassen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze afwijking leidt tot verlies van hersenfuncties.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Het resultaat van de scrapie test geeft voor de codons 136, 154 en 171 de genetische variatie weer.

Vererving

De test voor scrapie is gebaseerd op een aantal erfelijke kenmerken in één eiwit. Deze erfelijke kenmerken vererven gezamenlijk.

Ernst van de aandoening

-

Code S905

Scrapie gevoeligheid Schaap

€ 32,74 (excl. BTW)