V402 CombiBreed Alle Markers

Achtergrond

Het Combinatie Pakket voor varkens bevat DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op varkens in elke leeftijd. Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website. Het combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:
V575 IGF2
V576 Porcine Stress Syndrome (PSS)
V579 Rendement Napolitane (RN)
V581 Gevoeligheid voor Ecoli K88ab
V582 CCKAR_179
V583 MC4R
V584 PRKAG3
V585 Calpastatine Codon 249 (CAST249)
V586 Calpastatine Codon 638 (CAST638)
V782 HMGA1
V795 Gevoeligheid voor Ecoli F18
V808 CCKAR_471

Test specifieke informatie

VHLGenetics initieert een strategie om meerdere DNA-markers voor genetische vooruitgang in een combinatiepakket aan te bieden. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen.

Hiermee is het mogelijk om meerdere DNA-testen op flexibele manier toe te voegen. Wij verzoeken u over uw specifieke wensen contact met ons op te nemen.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ernst van de aandoening

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Code V402

CombiBreed Alle Markers

€ 78,75 (excl. BTW)