V575 IGF2

Achtergrond

Een genetische merker, Gentec-IGF2 met een belangrijke invloed op de verdeling van vlees en vet, werd enkele jaren geleden geïdentificeerd. De effecten van de Gentec - IGF2 test op de hoeveelheid mager vlees zijn vergelijkbaar met de effecten die gevonden werden voor het halothaan gen (zie Porcine Stress Syndrome, PSS), echter zonder negatieve effecten.

De nieuwe test is gekoppeld aan een hoger percentage mager vlees in o. a. de ham in combinatie met een verlaagde spekdikte op de rug. Een uniek, belangrijk, onderdeel van de Gentec - IGF2 test is de vererving van dit kenmerk. De merker vererft volgens paternale imprinting. Dit betekent, dat alleen de eigenschap van de vader in de nakomeling zichtbaar is. De eigenschap, die afkomstig is van het moederdier, heeft geen invloed op het fenotype van de nakomeling.

In de praktijk betekent dit, dat alle nakomelingen van een beer die homozygoot is voor de Gentec - IGF2 merker een hoge verwachte score hebben voor mager vlees en de hoeveelheid vlees. De breeding value en de voorspelbaarheid van de productie van deze beren is verbeterd.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

De genetische factor heeft met name invloed op de bespiering. Afhankelijk van de genetische variatie zal een toename van de hoeveelheid en kwaliteit van de spieren optreden.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

-

Vererving

Dit erfelijk kenmerk heeft alleen een effect wanneer het via de vader vererft.

Ernst van de aandoening

Genetische kenmerken zijn geen ziekte.

Code V575

IGF2

Neem s.v.p. contact met ons op voor de prijs
Aanvraag prijsinformatie