V579 Rendement Napolitane (RN)

Achtergrond

Het RN-gen heeft een effect op vleeskwaliteit. In een aantal spieren veroorzaakt dit gen in dieren die drager zijn van de afwijking een lagere pH, lagere eiwit-waarden en een lagere potentie om water vast te houden. De naam RN komt vanuit de verlaagde Napolitane opbrengst (na behandeling en koken). Hiertegenover dient vermeld te worden, dat het vlees van dragers een sterkere smaak en verhoogde zuurgraad hebben. De fysiologische achtergrond is gebaseerd op een verhoogde potentie om glycogeen op te slaan in spierweefsel.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en heeft een invloed op de vleeskwaliteit.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Vleeskwaliteit kan beoordeeld worden in het vlees.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vleeskwaliteit is gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Genetische factoren die invloed hebben op vleeskwaliteit vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Genetische kenmerken zijn geen ziekte.

Code V579

Rendement Napolitane (RN)

€ 41,67 (excl. BTW)