V581 Gevoeligheid voor Ecoli K88ab

Achtergrond

Een genetische test voor resistentie tegen E coli F4ab_ac diarree in varkens is nu beschikbaar. VHL heeft overeenstemming bereikt over de licentie voor het uitvoeren van genetische marker testen voor de weerstand naar E coli F4ab (K88ab) en de E coli F4ac (K88ac). Deze test bepaalt of varkens resistent dan wel drager van de resistentie zijn. Enterotoxigenic E coli (ETEC) die expressie van F4ab and F4ac (voorheen bekend als K88ab en K88ac) tot gevolg heeft, is de hoofdzakelijke oorzaak van diarree en overlijden in neonatale en jonge varkens. Onderzoek in Denemarken heeft aangetoond dat ETEC F4ab_ac is aanwezig in circa 25 procent van de gerapporteerde gevallen van diarree. Een DNA-test om de gevoeligheid tegen ETEC F4ab_ac geïnduceerde diarree en mogelijke oorzaak van overlijden is ontwikkeld door een samenwerking van de Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark en de Uppsala University, Sweden, University of Kalmar, Sweden en The Roslin Institute, United Kingdom. De DNA test is gebaseerd op indirecte markers maar is in compleet linkage disequilibrium in de onderzochte populatie. Neemt u contact met ons op over verdere details.

Test specifieke informatie

Twee genetische markers bestaan voor E coli resistentie, één geïdentificeerd als F18 en één geïdentificeerd als F4 (K88ab en K88ac).

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code V581

Gevoeligheid voor Ecoli K88ab

€ 47,96 (excl. BTW)