E257 Vaderschapscontrole Llama en Alpaca

Achtergrond

Ouderschapsverificatie is gebaseerd op de vergelijking van erfelijke informatie van nakomeling, moeder en vader. Het principe van afstammingscontrole is bruikbaar in meerdere soorten, inclusief dieren, vogels, vissen en mensen. Monstermateriaal zoals haarwortels, swabs, sperma en diverse andere materialen kunnen gebruikt worden voor ouderschapscontrole. Van elk monster wordt een DNA-patroon in beeld gebracht. De erfelijke informatie van elk monster wordt opgeslagen in een database, en kan als een barcode weergegeven worden. Een barcode is uniek voor een individu.

Voor een correcte afstamming moet alle erfelijke informatie, aanwezig in een nakomeling, als combinatie aanwezig zijn in Moeder en Vader. Voor een correcte afstamming moet alle erfelijke informatie, aanwezig in een nakomeling, als combinatie aanwezig zijn in Moeder en Vader. In normale situaties heeft de test voor ouderschap een betrouwbaarheid van tenminste 99,5 procent. Naast de afstammingsverificatie, kan een DNA-profiel worden gebruikt om de identiteit van een individu te controleren. De betrouwbaarheid van een dergelijke analyse is zeer groot, omdat alle genetische informatie in twee monsters identiek moet zijn.

Test specifieke informatie

Deze test kan besteld worden indien het vaderschap van de nakomeling geverifieerd dient te worden. Dr. van Haeringen Laboratorium B. V. heeft een samenwerkingsverband met LAREU "Llama & Alpaca Registries Europe". Na registratie bij LAREU en uw toestemming worden de DNA gegevens van deze afstammingstest geplaatst in de LAREU databank met diergegevens. Voor registratie bij LAREU, het inzendformulier en meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van LAREU: www.lareu.org.

Let op: deze order betreft alleen het DNA profiel vaststellen van de nakomeling en vaderschapscontrole in de database van VHLGenetics. Indien de DNA profielen van de ouderdieren nog niet aanwezig zijn in onze database, dan dienen de ouderdieren eveneens ingezonden te worden (onderzoek E258, DNA-profiel).

Leeftijd

Ouderschapsverificatie kan met behulp van DNA op elk moment vastgesteld worden, ook direct na de geboorte. Een DNA-profiel verandert niet tijdens het leven. Voor ouderschapsverificatie en/of identiteitscontrole op basis van DNA kan in principe elk materiaal gebruikt worden dat een celkern bevat.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

Afstamming op basis van DNA kan in principe uitgevoerd worden op basis van elk materiaal dat celkernen bevat.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Weefsel, Haar, Melk. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Het resultaat van een ouderschapsverificatie of identiteitscontrole beperkt zich tot een antwoord op de vraagstelling of het ingezonden dier een nakomeling kan zijn van de opgegeven ouders. In normale gevallen wordt een uitspraak gedaan op een groot aantal DNA-markers, waardoor een betrouwbaarheid van meer dan 99 procent behaald wordt wanneer beide ouders aanwezig zijn. Betrouwbaarheden verminderen bijvoorbeeld bij de afwezigheid van een ouder en reconstructies van ouderdieren. Hiernaast wordt de kwaliteit van een resultaat beïnvloed door de genetische variatie in de populatie. Hiernaast wordt de kwaliteit van een resultaat beïnvloed door de genetische variatie in de populatie.

Vererving

Bij ouderschapsverificatie worden DNA-markers in beeld gebracht, waarbij een DNA-marker twee allelen heeft. Het ene allel is afkomstig van de vader, terwijl het andere allel afkomstig is van de moeder. Door voldoende allelen te visualiseren kan worden vastgesteld of in een nakomeling DNA-varianten (allelen) aanwezig zijn die niet bij de opgegeven ouders aangetroffen worden. Wanneer alle DNA-varianten bij een nakomeling aanwezig zijn, kan op basis van statistiek de betrouwbaarheid van een onderzoek bepaald worden.

Ernst van de aandoening

Afstammings- en/of identiteitscontrole is geen ziekte.

Code E257

Vaderschapscontrole Llama en Alpaca

€ 37,50 (excl. BTW)