E259 Alpaca classic grey

Achtergrond

Het klassieke grijze fenotype in de alpaca is een verdunningsfactor die eumelanine afgeleide basiskleuren verheldert tot zilvergrijs en pheomelanine afgeleide basiskleuren verheldert tot rosegrijs. De mechanismen die de kleurintensiteit bepalen zijn nog onbekend en zijn niet identiek aan de causale klassieke grijsmutatie. Bovendien lijkt het klassieke grijze allel, samen met andere onbekende varianten, betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het "Blue Eyed White" (BEW) fenotype. Een mutatie in het KIT-gen werd geïdentificeerd als de veroorzakende genetische variant voor klassiek grijs. Alle geteste alpaca's met het klassieke grijze fenotype waren heterozygoot voor de mutatie, evenals alle dieren met het BEW-fenotype. Geen roan-, bruin-, kastanje-, zwart- of zwartbruine dieren droegen de mutatie. De mutatie werd echter gevonden bij ongeveer 10% van de witte of fawn dieren. Deze worden "cryptisch grijs" genoemd omdat de basiskleur al bleek is en daardoor kan de door de verdunning veroorzaakte mutatie niet worden gezien. Tot dusver zijn er geen dieren gevonden die homozygoot zijn voor de klassieke grijze mutatie, wat suggereert dat de mutatie hoogstwaarschijnlijk embryonaal dodelijk is in de homozygote toestand.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De meeste vachtkleuren en vachttypes zijn normaal gesproken vanaf de geboorte herkenbaar.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Swab. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Vachtkleur en vachttype zijn gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben.

Ernst van de aandoening

Kleurvererving en vachtvererving is geen ziekte.

Code E259

Alpaca classic grey

€ 47,04 (excl. BTW)