E654 Soort ID Kip Kalkoen (Kwant.) - Kernbemonstering

Achtergrond

Diverse DNA testen zijn beschikbaar om de aanwezigheid van specifieke diersoorten in voedsel aan te tonen. Voor iedere aangevraagde diersoort wordt een speciale DNA test uitgevoerd. Dit Combinatie pakket bevat zeven DNA testen voor de diersoorten: Paard, Varken, Rund, Kip, Kalkoen, Schaap en Geit.

Test specifieke informatie

De testresultaten geven het relatieve percentage van de gevraagde diersoort. Het is niet mogelijk om het massapercentage van de gevraagde diersoort aan te geven. De test voor SoortID is gebaseerd op een kit, die door de toeleverancier gevalideerd is met een detectielimiet van 0,01% verontreiniging.

Leeftijd

-

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

-

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Vlees (rauw of verwerkt). Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Niet van toepassing

Vererving

-

Ernst van de aandoening

-

Code E654

Soort ID Kip Kalkoen (Kwant.) - Kernbemonstering

€ 87,51 (excl. BTW)