B380 Kwaliteitskenmerken duif

Achtergrond

Dit pakket testen bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kwaliteitskenmerken. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd. Dit pakket bevat de volgende kwaliteitsgenen:
• Kwaliteit Gen LDHA Duiven
• Kwaliteit Gen DRD4-1 Bst4CI Duiven
• Kwaliteit Gen DRD4-2 MnlI Duiven
• Vliegprestatie marker CRY-1

VHLGenetics introduceert een strategie voor DNA-tests voor verschillende genetische verbeteringen. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een Combinatiepakket aan te bieden.

Deze technologie opent de mogelijkheid om op basis van individuele wensen DNA-markers toe te voegen. Wij verzoeken u over uw specifieke wensen contact met ons op te nemen.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

-

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

-

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Veer, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Niet van toepassing

Vererving

-

Ernst van de aandoening

-

Code B380

Kwaliteitskenmerken duif

€ 74,34 (excl. BTW)