B931 Geslachtsbepaling Duif

Achtergrond

In de meeste gevallen is aan de buitenkant van een dier vast te stellen welk geslacht een individu is. In diverse vogelsoorten is dit onderscheid echter niet of nauwelijks te maken. Geslachtsbepaling is gebaseerd op een DNA-test, waarbij de geslachtschromosomen in beeld gebracht worden (X of Y in dieren en mensen; W of Z in vogels). De DNA-test toont hierdoor het geslacht van een dier of vogel aan.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Voor de meeste diersoorten blijft het geslacht gelijk tijdens het leven.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Alle cellen met een kern bevatten dezelfde geslachtschromosomen.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Veer, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Het resultaat van een geslachtsbepaling geeft aan, welk geslacht een dier heeft.

Vererving

Het geslacht vererft via de geslachtschrosomen.

Ernst van de aandoening

Geslachtsbepaling is geen ziekte.

Code B931

Geslachtsbepaling Duif

€ 27,07 (excl. BTW)