INTERPRETATIE TESTRESULTATEN

Beschikbaarheid DNA testen

Mutaties die beschreven en gevalideerd zijn in één ras kunnen ook voorkomen in andere rassen. Vaak wordt dit niet meer gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Het voorkomen van deze mutaties in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren. Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe betrouwbaar een bepaalde test voor een bepaald ras is.

Bovenstaande basis geldt in haar algemeenheid voor erfelijke ziekten. Vanzelfsprekend blijft vererving en ziekte een biologisch proces, waardoor uitzonderingen voor kunnen komen. De specifieke informatie bij een test beschrijft de opmerkingen die mogelijk van toepassing zijn.

Geen advies voor fokkerijkbeslissingen

Onze DNA-testen bieden u inzicht in de samenstelling van het DNA van uw dier. Indien mogelijk proberen we u te informeren over de optimale keuze van testen voor uw persoonlijke situatie. Daarbij dient u zich te realiseren dat onze laboratoria niet verantwoordelijk zijn voor de fokkerijbeslissingen die u neemt. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit van de variatie in testen en rassen. Wij adviseren u voor advies, met betrekking tot fokkerijbeslissingen, contact op te nemen met uw (inter)nationale rasvereniging of dierenarts.

Binnen een combinatiepakket kan een enkel resultaat van een DNA-test ontbreken op het rapport

Om technische redenen kan het voorkomen dat een laag percentage resultaten ontbreekt indien een combinatiepakket aangevraagd wordt. Wanneer slechts één of twee van de markers binnen een combinatiepakket ontbreken na hertest, dan beschouwen wij een combinatiepakket als´volledig gerapporteerd´. Ontbrekende testen binnen een combinatiepakket worden niet terugbetaald.

Combinatiepakketten zijn niet 100% compleet

Vanwege het grote aantal publicaties in de wetenschappelijke literatuur, kunnen onze combinatiepakketten nooit 100% volledig zijn. We voeren tweemaal per jaar een ​​update van de pakketten uit. Typische criteria zijn: a) wijziging in de rassen waarin een DNA-test gevalideerd is, b) het type ziekte en c) technische criteria.

Nooit full-proof link tussen testresultaat en ziektesymptomen

Over het algemeen zijn onze testen gebaseerd op wetenschappelijke publicaties. In deze artikelen wordt een ziekte of aandoening beschreven met gedetailleerde informatie over de symptomen en achtergrond van de DNA-test. Wij kunnen niet voorkomen, noch garanderen, dat een dier symptomen kan ontwikkelen op basis van andere, onbekende, genetische mutaties. Andersom zal om diverse redenen een ziekte niet altijd leiden tot symptomen. Daarom raden wij u aan contact op te nemen met uw lokale of internationale rasvereniging, Raad van Beheer of dierenarts voor fokkerij- of veterinair advies.