Nieuws

CRV en VHLGenetics versterken samenwerking in DNA-onderzoek

26-01-2022
Veeverbeteringsorganisatie CRV en VHLGenetics hebben een nieuw samenwerkingscontract voor drie jaar getekend. De samenwerking behelst onder andere het genotyperen van dieren en embryo’s. Daarnaast zien CRV en VHLGenetics kansen om gezamenlijk nieuwe commerciële services op basis van DNA-analyses te ontwikkelen.
 
Internationale groei HerdOptimizer
De afgelopen drie jaar werkten de organisaties al intensief samen. Zo voert VHLGenetics voor CRV genoomonderzoek uit aan haarmonsters en oorbiopten die steeds vaker ook uit het buitenland afkomstig zijn. Ook genotypeert VHLGenetics embryo’s uit het CRV-fokprogramma.
‘VHLGenetics is voor ons een belangrijke partner om verdere internationale groei te realiseren voor ons HerdOptimizer-programma voor het genotyperen van vrouwelijke dieren’, vertelt Tjebbe Huybrechts, Gobal Director Data van CRV. ‘We verwerken nu al monsters uit tien verschillende landen en zien kansen om onze wereldwijde service de komende jaren gezamenlijk verder te versterken en uit te breiden’, verklaart hij.

DNA-technologie naar praktijk
‘Voor VHLGenetics is CRV een interessante partij om DNA-technieken naar de brede praktijk te brengen’, vertelt Daniel Mioch, CEO van VHLGenetics. ‘Samen verkennen we de mogelijkheden voor commerciële introductie van nieuwe toepassingen’, legt hij uit.
Als concreet voorbeeld noemt Mioch het genotyperen van dieren die drager zijn van de A2A2-variant van het bètacaseïne eiwit. Door de samenwerking tussen CRV en VHLGenetics wordt het in de toekomst mogelijk deze genotypering direct te certificeren. Hiermee kunnen veehouders dan eenvoudig tegemoetkomen aan de eis van afnemers van A2A2-melk.

Toegang tot nieuwste techniek
‘De samenwerking met CRV maakt het mogelijk om door ons ontwikkelde DNA-technologie op te schalen en breed beschikbaar te maken. Hierdoor kunnen wij weer nieuwe stappen zetten in innovatie’, stelt Daniel Mioch van VHLGenetics.
‘Met de samenwerking met VHLGenetics bieden wij veehouders in binnen- en buiteland direct toegang tot de nieuwste DNA-technieken. Zo ondersteunen wij hen bij de verduurzaming en versterking van hun bedrijfsvoering’, verklaart Tjebbe Huybrechts van CRV.